Webbdesign

Webbdesign.
Webbdesign används för att skapa webbsidor. Då man arbetar med att konstruera webbsidor kallas man för webbdesigner eller webbmaster. För att kunna arbeta med webbdesign krävs att man behärskar en rad olika verktyg. HTML, HyperText Markup Language, är ett märkspråk som man använder för att koda ett dokument. Det är dock osynligt när det presenterar för läsaren.

Med HTML-koden styr och strukturerar webbdesignern det datorprogram som visar dokumentet. Det handlar om relationer mellan olika delar i en text, samt hur dessa ska presenteras rent grafiskt. XHTML, Extensible HyperText Markup Language, är en vidareutveckling utav HTML. Tanken med XHTML är i grunden densamma som för HMTL; man använder dem för att presentera dokument på webben. XHTML är utbyggbart (eXtensible) då man kan använda element och attribut som egentligen inte tillhör XHTML-standarden.

Således är detta en klar förbättring jämfört med HTML-standarden som bara tillåter ett bestämt antal element (stycke, rubrik, länk och några till). När man arbetar med webbdesign är det också viktigt att kunna hantera CSS. CSS, Cascading Style Sheets, betyder stilmall och det är det språk som avgör hur ett strukturerat dokument ska presenteras. Det handlar om exempelvis färger, textstorlek och vilket typsnitt som ska ansvändas.

Med CSS är det möjligt att anpassa dokument till olika typer av datorer, de på förhand installerade typsnitten, skärmens upplösning samt färgdjupet. CSS ger således webbdesignern stora möjligheter att arbeta kreativt med sitt skapande av webbsidor. När man är webbdesigner ska man också behärska FTP. En FTP-klient är vad som krävs för att publicera en webbsida på Internet. FTP kan i datorsammanhang stå för lite olika saker.

Här åsyftas dock File Transfer Protovol, som gör det möjligt att överföra filer mellan datorer på Internet. Ett annat vanligt filöverföringsprotokoll är HTTP. På marknaden idag finns det en rad olika webbeditorer. Dessa redigeringsprogram används av professionella, såväl som amatörer i skapandet av hemsidor. När man arbetar med webbdesign är det följaktligen viktigt att behärska tekniken. Men för att kunna designa något originellt måste man också nå bortom den standardiserade redigeringen, utan att ge avkall på användarvänligheten.

En svårighet när man jobbar med webbdesign är att det är svårt att konstruera exempelvis en hemsida som passa för alla datorer och skrämupplösningar. Om man vill ha hjälp med att komma igång med webbdesign finns det en uppsjö av olika kurser som man kan söka till. Vidare finns det mycket gratismaterial att hämta hem från Internet. Kom dock ihåg att man aldrig kan bli fullärd i webbdesign.