Telemarketing

Hitta nya kunder via Bisfront och telemarketing!

Under de senaste åren har allt fler företag valt att outsourca en del av sin nykundsbearbetning och b2b telemarketing. Att hitta nya kunder via telefon kan ofta vara en komplex och relativt svår process. Att då istället fokusera på sin kärnverksamhet och leverera till sina befintliga kunder kan vara en bra idé. Bisfront är ett av nordens ledande företag inom b2b telemarketing och avancerad besöksbokning. Flera marknadsledande företag inom många olika branscher har valt att jobba med Bisfront för att öka sin marknadsnärvaro och få fler nya kunder. Några exempel på typer av bolag som valt att jobba med Bisfront är försäkringsmäklare, managementkonsulter, IT-konsulter, teknikkonsulter och logistikföretag.

Varför är det så många som väljer att outsourca nykundsbearbetning?

Många företag, särskilt kunskapsintensiva konsult och tjänsteföretag, är väldigt duktiga inom sin nisch och på vad man gör. Det kan till exempel vara en reklambyrå som är väldigt duktiga och kreativa. Byrån kanske består av 15 personer där VDn är den som har kundansvaret och ansvarar för kontakter mot presumtiva kunder och prospects. Ofta har VDn ett kontaktnät som man använder i denna typ av marknadsföring vilket är helt rätt. Däremot är denna Vd väldigt dålig på att marknadsföra sig mot kalla kontakter per telefon. Det finns hela tiden viktigare kontakter och andra saker som kommer i vägen samt att det kan vara väldigt jobbigt att ringa kalla samtal till okända kontakter. Denna situation är väldigt vanlig hos flera företag. Nykundsbearbetning per telefon och besöksbokning kan vara väldigt svårt och jobbigt.

Att outsourca sin mötesbokning till Bisfront har flera fördelar. För det första får man en partner som till 100% jobbar med mötesbokning vilket skapar ett kunnande och fokus som är svårt att uppnå själv. Bisfront ser det inte som jobbigt att ta nya kontakter per telefon utan snarare ser man det som sin kärnkompetens! Att bolaget dessutom har en lång erfarenhet från att hjälpa kunder med sin besöksbokning ger dessutom en svårslagen kompetens.

Vill du veta mer om fördelarna med att lägga ut sin besöksbokning eller telemarketing till Bisfront? Ta då kontakt så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att växa och få nya kunder!