Logotype design

Logotype design.
Logotype design innebär att man skapar en grafisk profil för ett företag eller en organisation. En tydlig grafisk profil gör att man lättare kan kommunicera med sina kunder. När man ska utforma en logotype design är det flera saker man bör tänka på. För det första bör man fundera över om den logtype man framställer fungerar i ett stort såväl som litet format.

Detta är särskilt viktigt om logotype kommer att tryckas på många olika föremål och material. Nuförtiden är det också viktigt att se om logotypen kan funka på Internet. Det är naturligtvis ännu bättre om logotypen kan fungera i färg, såväl som i svartvitt. När man sonderar terrängen bland olika designers bör man på ett tidigt stadium förhöra sig om leverantören kan ge ett fast pris på logotypen. Kom ihåg att de bästa logotyperna ofta är tidlösa. Därför ska en bra designad logotype kommunicera väl i olika kulturer.

Arbetar man fram en logotype för ett företag ska man tänka på vad företaget står för. Det måste finnas en harmoni mellan företagslogotypen, företagsnamnet och verksamheten. Man bör också ta hänsyn till andra företag i samma bransch. Skulle man ha en företagslogotype som alltför mycket liknar ett annat företag är det lätt att kunden tar fel på företaget och sammanblandar det med något annat. Symboliken hos en logotype ska vara lätt att begripa. Därför är en enkel tumregel, ju enklare desto bättre. Då företag byter logotype är det bra om den nya logotypen inte skiljer sig alltför mycket från den gamla.

Ta också hänsyn till vilka som är kunderna. Om man har en ung målgrupp tilltalas den i regel av andra logotyper än en medelålders. Då man ska designa en logotype kan det vara bra att utgå ifrån några nyckelord. Det kan exempelvis vara fart, spänst, trygghet, utstickande eller klassisk. Då blir det lättare att arbeta fram en bra logotype.

Tänk alltid på vilka typer av material som den designade logotypen ska tryckas på. Vanliga typer är brevpapper, visitkort, pennor, skyltar, hemsidor och annonser. I de sammanhang där företaget eller organisationen logotype finns representerad råder ofta en viss grafisk trängsel. Det kan exempelvis vara reklamsidorna i en dagstidning. Det är då extra viktigt att man har en logotype som sticker ut från mängden. Det kan vara en speciell färg eller mönster som fångar ögat. När ett företag eller organisation ber en designer att framställa förslag på olika logotyper är det mycket viktigt att man upprätthåller en god dialog. Därmed minimeras riskerna för att företaget eller organisationen ska bli missnöjda, samtidigt som projektet att designa en ny logotyp inte behöver bli alltför kostsamt.