Logo design

Logo design.
Att skaffa sig en logo är ett bra sätt för företaget eller organisationen att gör reklam för sig själva. När man skaffar sig en logo är det flera saker som man bör tänka på. Logon ska gå att trycka på olika typer av material och i olika storlekar. För det första bör man fundera över om den logo man designar fungerar i ett stort såväl som litet format. Vanliga typer är brevpapper, visitkort, pennor, skyltar, hemsidor och annonser. Nuförtiden är det också viktigt att se om logotypen kan funka på Internet.

Det är naturligtvis ännu bättre om logon kan fungera i färg, såväl som i svartvitt. När man sonderar terrängen bland olika designers bör man på ett tidigt stadium förhöra sig om leverantören kan ge ett fast pris på logon. Det underlättar mycket ifall det skulle uppstå några problem eller missuppfattningar. Kom ihåg att de bästa logotyperna ofta är tidlösa. Därför ska en bra designad logo kommunicera väl i olika kulturer.

Arbetar man fram en logo för ett företag ska man tänka på vad företaget står för. Det måste finnas en harmoni mellan företagslogon, företagsnamnet och verksamheten. Man bör också ta hänsyn till andra företag i samma bransch. Skulle man ha en företagslogo som alltför mycket liknar ett annat företag är det lätt att kunden tar fel på företaget och sammanblandar det med något annat. Symboliken hos en logo ska vara lätt att begripa. Därför är en enkel tumregel, ju enklare desto bättre. Då ett företag eller organisation byter logo är det bra om den nya logon inte skiljer sig alltför mycket från den gamla.

Ta också hänsyn till vilka som är kunderna. Om man har en ung målgrupp tilltalas den i regel av andra logotyper än en medelålders. Då man ska designa en logo kan det vara bra att utgå ifrån några nyckelord. Det kan exempelvis vara fart, spänst, trygghet, utstickande eller klassisk. Då blir det lättare att arbeta fram en bra logo. I de sammanhang där företaget eller organisationen logo finns representerad råder ofta en viss grafisk trängsel.

Det kan till exempel vara reklamsidorna i en dagstidning. Det är då extra viktigt att man har en logo som sticker ut från mängden. Det kan vara en speciell färg eller mönster som fångar ögat. När ett företag eller organisation ber en designer att framställa förslag på olika logotyper är det mycket viktigt att man upprätthåller en god dialog. Därmed minimeras riskerna för att företaget eller organisationen ska bli missnöjda, samtidigt som projektet att designa en ny logotyp inte behöver bli alltför kostsamt.