Heraldik

Heraldik.
Med heraldik menas läran om så kallade vapenmärken. Vidare täcker begreppet även vapenmärkernas historia men kanske framför allt regelverket för hur de ska utformas och används. Man bör komma ihåg att det inom heraldiken finns en speciell utsättning termer. Den terminologi syftar till att underlätta beskrivningen då man jämför likartade vapen. De personer som, vetenskapligt eller konstnärligt, sysslar med heraldik brukar kallas heraldiker. Historiskt sett har dessa heraldiker ofta varit knutna till kungens hov.

Den mest centrala delen vapnet är skölden. Det är vanligt att sköld omges av diverse symboler, såsom en hjälm eller krona ovanpå skölden. Sköldhållare vid sidan om eller bakom skölden, devisband och ordenstecken är också vanligt förekommande. Hur vapnet används kan skilja sig åt. Det kan vara personligt eller användas av en släkt. Vidare kan vapnet användas för att markera tillhörigheten till ett geografiskt territorium, såsom ett landskap, en stat eller en kommun. Svenska såväl som andra europeiska adelssläkter har alltid ett vapen. Men även många icke-adliga använder dem.

Om man som icke-adliga person bär ett vapen kallas det vanligen för borgerligt vapen. Heraldiken tog sin början under medeltiden då det var ett praktiskt sätt att känna igen och skilja mellan baroner och deras riddare. Symbolen blev ett enkelt sätt att skilja mellan vän och fiende. Inom riddarnas kultur kom heraldiken att få ett alldeles eget formspråk som hade särskilda regler. Detta blommade upp under de så kallade tornerspelen. Det är oklart när enskilda personer började med att använda sköldar.

Bayeuxtapeten, som berättar om slaget vid Hastings år 1066, visar riddare med målade sköldar. Likväl var dessa vapen inte ärftliga. Genom att närmare studera Bayeuxtapeten kan man se att en och samma person bär olika sköldmotiv vid olika avbildningstillfällen. Följaktligen kan man sluta sig till att den ärftliga heraldiken uppkom efter 1066.

Släkten Boberg innehar Sveriges äldsta kända vapensköld från 1219. Det heraldiska vapnets funktion kan jämföras med vårt moderna bruk av namn och flaggor som varumärken. Om man vill skaffa sig ett eget vapen är det inget som står emot detta. Vissa attribut är dock förbehållna staten, kungahuset och adeln. Ditt nya vapen får inte heller inte vara för likt något redan existerande, eftersom det medför risk för sammanblandning.