Grafisk formgivning

Grafisk formgivning.
En grafisk formgivare arbetar med hur en trycksak, en förpackning eller en hemsida på Internet ser ut. Som grafisk formgivare ger man produkten dess form genom att välja symboler, bokstäver, bilder och färger. Inom den grafiska formgivningen är målet att den produkten man skapar ska reflektera en del av innehållet. Den ska även vara lätt att förstå. Att arbeta som grafisk formgivare kan innebära många olika saker.

Det kan exempelvis vara traditionell trycksaksinformation: böcker, tidningar, broschyrer, affischer och cd-omslag. Vidare kan en grafisk formgivare arbeta med förpackningar och etiketter av olika slag, såsom exempelvis livsmedel. Men en grafisk formgivare kan också arbeta med film och TV, däribland vinjetter och för- och eftertexter. Under de senaste åren har dock arbetsuppgifterna för en grafisk formgivare mer och mer kommit att bli Internet.

Att en grafisk formgivare designar webbsidor är mycket vanligt. Ofta kallas den grafiska formgivaren numera för webbdesigner. Det är viktigt att man som grafisk formgivare tänker på att det budskap man vill kommunicera även ska förstås av andra nationaliteter än den egna. Symboler, exempelvis skyltar eller ikoner i olika dataprogram ska vara begripliga även för den som inte behärskar det aktuella språket. Det är även vanligt att grafiska formgivare arbetar med olika företags grafiska profil.

I detta arbete ingår oftast formgivandet av logotype för varumärket. Syftet med den grafiska designen är att visa upp en igenkännbar identitet i de sammanhang där företaget och dess produkter finns representerade. Som grafisk formgivare ska du ha överblick över hela produktionsprocessen, från skiss till färdigproducerad produkt. Detta är viktigt för att arbete ska kunna anpassas till en massproduktion. Förutom allt detta krävs det att man har goda kunskaper i upphovsrättslagstiftningen. Att ha ett sinne för ekonomi är också värdefullt, i synnerhet då man ska planera utformningen av ett projekt.

Det finns flera utbildningar för grafiska formgivare. Dessa är av varierande omfattningen, från gymnasienivå upp till högskola. Det finns dock även fristående skolor och privata företag som anordnar utbildningar inom grafisk formgivning. En god idé är också att utbilda sig utomlands för att där kunna knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Var medveten om att konkurrensen på arbetsmarknaden stundtals kan vara relativt hård. Vidare är arbetsbelastningen för en grafisk formgivare ofta något ojämn. Man bör ha både talang och sinne för färg och form och en analytisk förmåga.