Grafisk design

Grafisk design.
Grafisk design är ett samlingsnamn på de olika komponenter som ingår i designandet av en trycksak. Det är exempelvis typsnitt, logotyper och färger. Genom en grafisk design så tillämpar man en teknik för att samordna olika element för att kommunicera ett budskap. En bra grafisk design har ett enkelt symbolspråk som betraktaren kan ta till sig. Vidare ska den grafiska designen samtidigt skilja sig från mängden och den färdiga trycksaken ska kännas originell.

Man kan skapa grafisk design för flera olika typer av framställningar. Det kan vara trycksaker, framställning på datorbildskärm men även film. Vidare är grafisk design vanlig vid industriprodukter, förpackningar och informationsskyltar. Under 1800-talet började man att betrakta grafisk design som en egen disciplin. Den grafiska designen ligger mycket nära andra typer av konstnärliga och icke-konstnärliga kommunikationsmedel, till exempel bildkonsten, fotot och arkitektur.

När man arbetar med grafisk design är det flera olika saker som man bör ta hänsyn till. Om man ska kommunicera med ett budskap med hjälp av ord bör man först och främst tänka på vilket typsnitt man vill använda. Typsnittet ska vara lättläst. När man fogar samman text och eventuella bilder ska man se så att det uppstår en balans dem emellan. Val av färger är också viktigt. Färg är en mycket stark grafisk markör. Inom den grafiska designen ska man också tänka på att det finns en viss kontrast och proportionalitet mellan de olika elementen.

Vidare ska man också ta hänsyn till vilket material som den grafiskt designade bilden kommer att tryckas på. Bilden ska fungera i litet såväl som stort format. I dagsläget så pågår en debatt om huruvida man ska betrakta grafisk design som en konstform eller som marknadsföring. Grafisk design används i stor omfattning inom reklamindustrin. Oavsett vad man intar för ställning i denna fråga är det uppenbart att den grafiska designen bör ses i ljuset av dess kommunikativa värde.

Det finns ett flertal kurser där man får lära sig att framställa grafisk design. Idag har en grafisk designer krav på sig att inneha en rad olika kompetenser. Yrket är tätt sammankopplat med till exempel illustratörens eller webbdesignerns. Att behärska de olika teknikerna inom den grafiska designen ger en större förståelse för hur mellanmänsklig kommunikation fungerar.