Designa själv

Designa själv.
Om du är intresserad av formgivning och skapande kan du prova på att designa själv. Först och främst bör du ha en idé om vad du vill göra. Gör därefter upp en skiss. Sedan bör du tänka på vilket typ av material du vill arbeta med. En ledstjärna när du vill prova på att designa själv är funktionalitet. Ett designat bör naturligtvis vara estetiskt tilltalande, men är det inte funktionellt så riskerar det att förbli oanvänt. För att hitta inspiration kan du tjuvtitta lite på vad andra designers har formgivit inom samman kategori.

Kom dock ihåg att designade föremål kan vara upphovsrättskyddade. Det gäller således också dig som vill prova på att designa. Skulle du formge något som du anser vara originellt bör du ta kontakt med patent- och registreringsverket. Där kan de hjälpa dig med att upphovsrättskydda ditt eget designade föremål. Första gången man ska prova på att designa något på egen hand kan det vara bra att utgå ifrån en mycket enkel modell.

Det kan nämligen vara svårt att i förväg göra en uppskattning av hur lång tid det tar att färdigställa föremålet i fråga. När man vill börja med att designa ska man utgå från sig själv och sina preferenser. Det kan vara så enkelt att man känner att det fattas något i ens hushåll. Om man har en förhoppning om att det föremål som man designar ska kunna massproduceras ska man tänka efter flera gånger beträffande vilket material man vill använda, samt den tid det skulle ta att producera föremålet.

Använder man sig exempelvis av ett sällsynt träslag så bör man fundera på om det kommer att gå att få tag på material som räcker till flera exemplar av det designade föremålet. Kom ihåg att design ska vara en rolig och kreativ process. Det innebär att det slutgiltiga resultatet inte är det enda som räknas. Som designer måste man vara uppfinningsrik och engagerad från ax till limpa. Det finns idag flera klädföretag som bjuder in sina kunder till att själva få vara med och bestämma över hur plaggen ska designas.

Likaså finns det inredningsbyråer som aktivt engagerar sina kunder så att de får vara med och designa. Kom ihåg att upprätthålla en god dialog med det företag som du engagerar. Att få vara med och designa är en sak, att på förhand vara medveten om vad ens designförslag kan kosta är en annan. När du har en idé om hur du vill att det företag som du har anlitat ska arbeta utifrån din design bör du på ett tidigt plan be om en kostnadskalkyl.