Copywriting

Copywriting.
En copywriter arbetar med texter. Arbetet syftar till att göra reklam för en person, ett företag eller en åsikt eller idé. Budskapet kan sedan användas som text, meddelande i radio- eller tv-reklam och i andra typer av media. En copywriter arbetar för att den potentiella kunden ska uppmärksamma företaget och dess varor eller tjänster.

Således ska copywritern få kunden att göra ett aktivt val. Copywriting kan innebära att man skriver slogans, rubriker, pressmeddelanden, brev eller jinglar. Numera arbetar många copywriters med marknadsföring via Internet. Beträffande webbsidor kan copywriting syfta till att få så hög ranking på en sökmotor som möjligt. Detta innebär att man på ett strategiskt sätt placerar nyckelord i artiklar för att uppmärksamma den potentiella kunde på att företaget existerat.

Copywriters kan också arbeta på frilansbasis men ofta arbetar en copywriter som en del av ett marknadsföringsteam, tillsammans med andra reklamare. Det finns många personer som har blivit berömda för sina arbeten som copywriters.

Några av dessa är David Ogilvy, William Bernbach, Robert W. Bly och Leo Burnett. Vidare är det vanligt att författare inleder sina karriärer med att arbeta som copywriters, exempelvis Dorothy L. Sayers, Joseph Heller, Terry Gilliam, Salman Rushdie, Don DeLillo och Shigesato Itoi.

För att arbeta som copywriter krävs det att man är kreativ och har en god känsla för språk. En copywriters arbeta kan liknas mycket vid de som skriver instruktionsmanualer och liknande. Denna yrkesgrupp kallas för ”tekniska skribenter”. Men att arbeta som teknisk skribent handlar mer om att informera kunder än att övertyga dem.

Exempelvis så skriver en copywriter en reklamslogan för att kunden ska vilja köpa en bil, medan en teknisk skribent skriver manualen, för att förklara hur folk ska använda den. Ofta blandas också yrkeskategorin copywriter samman med de som arbetar med upphovsrättsliga frågor.

Dessa arbeten har dock ingenting med varandra att göra. I Sverige går det att utbilda sig som copywriter. Likväl bör man vara medveten om att en copywriter ofta får arbeta med flera olika saker som rör reklam. Därför är det bra om man har flera olika kunskapsområden som i viss mån överlappar med varandra.