Design och designer


Design är ett samlingsnamn för flera olika konstarter. Det är synonymt med formgivning. Att designa något innebär att man skapar en artefakt som är estetiskt tilltalande samtidigt som den uppbär funktionalitet. Det finns således flera olika områden inom konstnärligt skapande där man kan använda ordet design. Detta har inneburit en del kontroverser då det inte är helt tydligt vad begreppet design ska innefatta. För att något ska kunna kallas för en designad produkt måste det finns en process bakom, där en utarbetad plan finns. Men design innebär också alltifrån idén, skisser, modeller och beskrivningar av den slutgiltiga produkten. Då inkluderas även funktion, teknik, användarvänlighet, affärslösningar samt marknadsföring.

Följaktligen bör alla steg i skapandet finnas med. Industridesign har sina rötter i hantverk, arkitektur och konst men är samtidigt avvikande då den är en integrerad del av den industriella kulturen. Grafisk design använder sig av olika färger och typsnitt för att skapa trycksaker. Sedan 1800-talet ses grafisk design som en egen disciplin. Möbeldesign och inredningsdesign är andra valigt förekommande typer. För att bättre kunna ringa in designbegreppet kan man jämföra det med närliggande begrepp.

Design är, till skillnad från konst, alltid skapad av en eller flera personer som har ett uttänkt syfte. Då exempelvis konst kan avnjutas endast för dess estetiska kvaliteter så måste design också uppfylla kravet på funktionalitet. Design och ingenjörskonst är två överlappande begrepp. Och det finns egentligen inget tillfredställande svar på vad den exakta skiljelinjen mellan de två begreppen går. Det är således beroende av vad det är man designar som får avgöra vad som bör kallas för ingenjörskonst eller design.

Det finns också uppenbara likheter mellan design och produktion. Likväl behöver inte produktion uppfylla den estetiska nivå som avkrävs ett designat föremål. Mycket handlar om planering kontra framställning. Ett föremål kan anses vara producerat när det är färdigställt. Men det innebär inte att föremål är designat. Därför är det svårt att avgöra huruvida ett föremål endast är producerat eller designat för man inte vet historien bakom föremålet.

I Sverige har vi en fin tradition av duktiga designers. Några av dessa är Sigvard Bernadotte, Carl-Arne Breger, Gudrun Sjödén och Maria Benktzon. Numera är det vanligt att designer samarbetar. I Sverige finns det en rad olika designutbildningar. Att arbeta som designer innebär att man utför ett konstnärligt arbete. Detta kan således upphovsrättsskyddas och kallas för designskydd. Ansöka om designskydd gör man hos Patent- och registreringsverket.